Real security s.r.o.

Detektivní služby

V souvislosti s nárůstem kriminality se stále více ukazuje, že státem určené složky k zajištění bezpečnosti občanů nestačí plnit své úkoly v potřebné šíři. Pokud občan či společnost se nechce spolehnout pouze na své prostředky a znalosti, nastupujeme my. Procento vyřešených případů je podstatně větší ve srovnání se státní sférou. Pátrání po osobách, majetku, rušitelích práva REAL SECURITY s.r.o. je schopna zajistit veškeré dostupné informace vedoucí k nalezení určité osoby, či majetku, jedná se tedy o činnost směřující k vypátrání hledaného subjektu a ne o kompletní objasnění případného trestního činu. To umožňuje systematické soustředění se na hledaný subjekt a tím i vyšší procento úspěšnosti. Specifickou činností je vyhledávání a odebírání předmětů leasingů od neplatičů. Shromažďování informací, činnost směřující k uspokojení oprávněných pohledávek věřitele.

Používáme běžně dostupné databáze a informace, v nutných případech i informace z neveřejných zdrojů.

Analýzou shromážděných informací a operativním šetřením na místě ve většině případů je dosaženo uspokojení požadavků zákazníka.
Základní postupy a metody jsou shodné s metodami a postupy používanými kriminalisty. Pátrání může být prováděno souběžně s pátráním policie, či samostatně.


V současné době jedna z nejvíce využívaných služeb fyzickými i právnickými osobami.
Do této oblasti patří zejména získávání důkazů a dalších informací pro potřeby


1. občanskoprávních záležitostí a soudních sporů
2. obhajoby /v součinnosti s advokátem nebo obhájcem/ v trestních věcech
3. v oblasti rodinných vztahů a záležitostí a pro soudní spory v oblasti rodinného práva
4. obchodněprávních soudních sporů a pro oblast podnikatelské činnosti
5. marketingu, studium konkurenčních vztahů v podnikatelské oblasti


Vyhledávání jednání ohrožující obchodní tajemství

Zpravidla dlouhodobá činnost komplexního charakteru zahrnuje prověrky osob, sledování jejich chování a kontaktů, případně i nasazení operativní techniky.
Rozsah činnosti je dohodnut podle požadavků zákazníka a vypracované bezpečnostní analýzy.