Real security s.r.o.

Fyzická ostraha a recepční služby

Koncepce ostrahy společnosti REAL SECURITY s.r.o.


Účelem koncepce ostrahy objektu vašeho charakteru je:


- být Vaší vstupní reprezentativní vizitkou
- zajistit vstupní informační činnost na profesionální úrovni
- předcházet, případně zamezit rozkrádání a poškozování majetku v objektu nebo areálu
- zajistit vstupní a vjezdový režim
- zajistit případný parkovací režim
- zamezit vniknutí a pohyb nepovolaných osob v nežádoucích prostorech
- zamezit vzniku mimořádných událostí nebo snížit jejich následky
- zajistit pravidelnou obchůzkovou činnost
- předcházet škodám z důvodu nezavřených oken, pozdě objevených havárií apod.
- zajistit aktivní prevenční činnost
- být dlouhodobým partnerem v oblasti bezpečnosti na kterého se můžete vždy spolehnout.
- zajistit dlouhodobou spolupráci a ušetřit ztráty Vašeho času kvůli ostraze
vašeho objektu


Klademe vysoké nároky na každého pracovníka tak, aby se vždy snažil být nejlepší a svým přístupem k práci a vystupováním co nejlépe reprezentoval naší společnost.
Musíme připustit, že ne vždy se tato naše snaha setká s pochopením.

V tomto případě ovšem nemá takový pracovník v týmu REAL SECURITY s.r.o. místo.