Real security s.r.o.

Historie

Společnost má 23 - letou historii v oblasti bezpečnostních služeb.
V současnosti má ve svých řadách 180 až 200 zaměstnanců, které si vybíráme na doporučení a
následně je sami proškolujeme.
Naši spolupracovníci se rekrutují z řad bývalých vojáků, policistů, vrcholových sportovců apod.

Snažíme se mít jen loajální a schopné lidi.