Real security s.r.o.

Ostraha v obchodních centrech

Pro profesionální výkon bezpečnostní služby je jednou ze základních věcí, kromě kvalitního výběru i propracovaný systém školení pracovníků bezpečnostní služby.


Koncepce ostrahy na obchodních centrech


1. Propojit ostrahu hypermarketu, galerie a parkoviště jako jednotný celek
2. Zabezpečit parkoviště tak, aby se minimalizovalo nebezpečí vykrádání a krádeží zaparkovaných automobilů     návštěvníků hypermarketu a galerie. Zákazník, který má obavu nechat svůj automobil na parkovišti pojede příště     nakupovat jinam.
3. Zabránit činnosti podomních dealerů operujících na parkovišti.
4. Ve spolupráci s městskou policii udržet parkovací režim (parkování na místech pro invalidy apod.)
5. Zajistit prevenční činnost na parkovišti v součinnosti s informačním střediskem hypermarketu (otevřený automobil,     rozsvícená světla, zvíře v autě za horkého počasí apod.)
6. Zajistit klid návštěvníkům galerie před nevítanými návštěvníky (bezdomovci, drogově závislí apod.)
7. Zajistit informační činnost na galerii perfektní znalostí celého komplexu u svých zaměstnanců
8. Zabránit mimořádným událostem. V případě vzniku, zajistit jejich optimální řešení tak, aby byl co nejméně narušen     běžný chod hypermerketu nebo galerie a ostatní návštěvníci nebyli obtěžováni. Tuto skutečnost zajistit periodickým     teoretickým školením přesných postupů v simulovaných situacích u svých zaměstnanců, včetně praktického nácviku     (nespokojený zákazník, kolaps zákazníka, útok ze strany bývalého zaměstnance, zákazník po nadměrném požití     alkoholu, ztracené děti apod.)
9. Předcházet případně zabránit drobným krádežím v hypermarketu
10. Předcházet případně zabránit konzumaci nezaplaceného zboží v prostoru hypermarketu
11. Zajistit bezpečnost na pokladnách při manipulaci s hotovostí
12. Zabránit pohybu nepovolaných osob v neveřejných prostorech hypermarketu a galerie
13. Požární prevenční činnost
14. Zabránit úniku utajovaných skutečností
15. Upozorňování na možnou nelegální činnost zaměstnanců hypermarketu
16. Ušetřit ztráty Vašeho času kvůli ostraze


Základní požadavky na výběr pracovníků


1. věk 25 až 50 let
2. trestní bezúhonnost (doložená výpisem z trestního rejstříku)
3. loajalita a schopnost týmové spolupráce
4. samostatnost
5. fyzická zdatnost a zároveň odolnost proti stresu a zátěži
6. schopnost reprezentace
7. základní jazykové znalosti