Real security s.r.o.

Pořadatelská činnost

Speciálně vycvičený tým až 40 osob, pro použití na kulturní nebo sportovní akce.
Objednat můžete i jen 24 hodin předem

Pořadatelská služba slouží pro organizaci příchodů, pohybu a odchodů účastníků akce, dále pro kontrolu oprávněnosti účastníka na akci a pro podání základních informací.
Její úloha je i preventivně bezpečnostní. Podle požadavků zákazníka může být v civilním oděvu s nebo bez označení, či uniformě.
Bezpečnostní služba slouží pro udržení pořádku a práva, dohlíží na respektování pokynů organizátora účastníky akce.
Její úloha je nejen preventivně bezpečnostní, aktivně zasahuje proti narušitelům průběhu akce.
Může plnit i úkoly pořadatelské služby. Podle požadavků zákazníka může být v civilním oděvu s nebo bez označení, či uniformě.

Zásahová služba se používá pouze v případě vyššího rizika narušení akce větším počtem osob /sportovní akce - fanoušci, společenské a kulturní akce - demonstranti/.
Je tvořena vycvičenou, adekvátně vyzbrojenou taktickou jednotkou v uniformách, která svou operativností a možností začátku činnosti ještě před zřejmým porušením zákonů, zabraňuje vzniku větších škod na zdraví a majetku před tím, než mohou účinně zasáhnout určené státní složky. Součástí zajištění služeb na akcích je vždy vystrojení našich pracovníků podle požadavků zákazníka, zajištění komunikační techniky, vypracování řídících schémat a zajištění odpovídající velitelské struktury.