Real security s.r.o.

Speciální služby

Tyto služby jsou určeny pro klienty advokátních kanceláří, managment společností, politické strany , fyzické osoby a další. Hlavním cílem je profesionálním výkonem ochránit zdraví, život a majetek klienta.

Ochrana osob /bodyguarding/

Činnost je prováděna pouze proškolenými pracovníky v minimálním počtu dvou. Nabízená služba je včetně kompletního vybavení /možno i se střelnou zbraní/ obrannými a komunikačními prostředky. Pracovníci mohou být oblečeni podle požadavků zákazníka od civilního oblečení /sportovní, společenské/ - skrytá, poloskrytá osobní ochrana, po uniformu /základní společenská, bojová taktická/ - fyzická ostraha osoby. Podle požadavků je možné použít i naše automobily /označené i neoznačené/. Ochranu osob jsme schopni nabízet i pro cizince, kteří se dorozumí anglicky, německy nebo rusky. Výkon osobní ochrany je možný zajistit s i bez předchozí přípravy /operativně/.

Převozy majetku, cenin i osob

Přepravní osádky jsou podle povahy převáženého materiálu vybaveny potřebnou obrannou a komunikační technikou. Používané profesionální radiostanice na vlastní frekvenci v kombinaci s mobilními telefony zajišťují stálé spojení osádky vozu. Přepravu je možné zorganizovat i operativně, ale vždy podle připravených pravidel a plánů. Je možné použít označené i neoznačené vozy. Podle stupně ohroženosti je možné nabídnout jištění záložním vozidlem, kontrasledkou apod. Použitá výzbroj a výstroj osádky vozidla je vždy minimálně na úrovni požadované pojišťovnami pro převoz majetku a cenin. Řidiči jsou školeni specializovanými instruktory ze státní správy.

Ubytování a ochrana ohrožených osob

Pro klienty a jejich rodiny s akutním ohrožením na životě a zdraví nabízíme ubytování na utajených místech, podle potřeby včetně ochranného dozoru. Součástí služby je zajištění dopravy, komunikace a všech základních potřeb klienta. Vybrané objekty při dodržení pokynů pracovníků REAL SECURITY s.r.o. zaručují vysoký stupeň utajení a bezpečnosti. Jejich přesné umístění zná pouze velmi omezený počet našich pracovníků.