Real security s.r.o.

Správa majetku

Komplexní facility management

Facility management (FM) je integrované řízení činností v rámci organizace vedoucí k zajištění a rozvoji sjednaných služeb (podpůrných služeb), které podporují a zvyšují efektivitu vlastní základní činnosti. Facility management (FM) pokrývá a slučuje velmi širokou škálu procesů, služeb, činností a zařízení. Rozhraní mezi základními činnostmi a podpůrnými službami je stanoveno individuálně každou jednotlivou organizací. Souvislosti mezi FM službami a ostatními podpůrnými službami jsou znázorněny na obrázku č. 1.Efektivní Facility management bude:

 • Podporovat integraci procesů různých služeb
 • Zjednodušovat vazby mezi strategickou, taktickou a provozní úrovní
 • Zajišťovat stálou komunikaci (zdola nahoru a naopak v rámci organizace)
 • Rozvíjet a kultivovat vztahy a partnerství mezi klienty/koncovými uživateli a dodavateli/poskytovali služeb
 • Podporovat propojení mezi historickými skutečnostmi, stávajícím stavem a budoucími požadavky.


 • Oblast Facility managementu (FM) může být seskupena podle požadavků klienta, a ty mohou být souhrnně zařazeny do dvou hlavních skupin.

 • Prostor a infrastruktura - tzv. "Tvrdé služby"
 • (správa prostor, využití prostor, správa a optimalizace pracoviště, technická správa budov, energetická správa, odpadové hospodářství, vnitřní a venkovní úklid)
 • Lidé a organizace - tzv. "Měkké služby"
 • (zdraví, hygiena, bezpečnost a ochrana, interní služby - stravování, recepční služby, správa zasedacích místností, sekretářské služby atd., ICT. Interní logistika - tiskové a kopírovací služby, archivní služby, interní pošta, zásilková služba, dopravní služby, autoprovoz atd.).

  Zaměřením se na požadavky je zdůrazněna klientská orientace Facility managementu (FM).  Obrázek č. 2 - Model Facility managementu - Model představuje FM, který poskytuje integrovaný pracovní rámec. Popisuje, jak FM podporuje základní činnosti organizace. Zabývá se vztahem mezi požadavky a dodávkou a představuje různé úrovně možných vazeb FM.

  Zdroj: Norma ČSN EN 15221-1
  Obrázky: FM Institute s.r.o.